Ako deťom správne zmerať nôžky?

Úplne jednoducho. Návod je jednoduchý, už len dúfať aby detičky mali dobrú náladu a spolupracovali.

1. možnosť

Prvá možnosť je obkreslením na papier. Na zem si položíme papier alebo kartón na ktorý sa dieťa postaví. Skontrolujeme, či sú pršteky narovnané a rýchlo obkreslíme obe nôžky. Niekedy býva jedna nôžka o niečo dlhšia, preto je dôležite odmerať ich obe. Môžete tiež skúsiť merať tak, že papier nalepíte k stene a dieťa postavíte chrbtom k nej. Potom už len kolmo na papier naznačíte najširšie a najdlhšie body nôžky. Následne pravítkom odmeriate vzdialenosť medzi najdlhším prstom a pätou, to bude dĺžka chodidla. Rovnako odmeriame aj šírku, v najširších bodoch.

2. možnosť

Druhá možnosť je meradlom. Na trhu je veľa druhov meradiel, ktoré keď si domov zakúpite, poslúži Vám to nielen na meranie dĺžky nožičky ale aj na vnútorné meranie topánočky.

bonus od nás

Ako bonus a veľkú pomoc pri meraní nožičiek pre Vás CupkyDupky pripravilo aj vlastné meradlo, ktoré si môžete vytlačiť (stiahnuť sa dá dole pod článkom) Toto meradlo Vám budeme posielať aj v každom balíčku k topánočkám. Je to ale skôr pre staršie alebo kludnejšie detičky, keďže ide o pravítko, podľa ktorého zmeriame nožičku len ak napasujeme pätu priamo na čiaru.

Scroll to Top